Zagadnienia i zadania feminizmu

Zagadnienia i zadania feminizmu
2 votes, 9.00 avg. rating (85% score)

Zagadnienia i zadania feminizmu

Feminizm jako ideologia wyrósł ze sprzeciwu, z buntu. Pierwszy głos kobiet przeciw nierównym traktowaniu właśnie z powodu płci dał początek najpierw ruchom feministycznym, potem całej ideologii, doktrynie i myśli społecznej. Nierówność społeczna, prawna i ekonomiczna wobec kobiet zaowocowała walką najpierw o emancypację, potem o równouprawnienie kobiet, aż do bardzo szeroko pojmowanego feminizmu jako światopoglądu zajmującego się ogólnie każdym aspektem kobiecości, każdą dziedziną życia kobiety. Po pierwszej fali feminizmu, który wywalczył kobietom emancypację i przynajmniej w teorii równe prawa, druga fala feminizmu zabrała się do rewidowania osiągnięć owej walki, weryfikacji równouprawnienia prawnego z faktycznym stanem. Trzecia fala feminizmu zwraca uwagę przede wszystkim na te cele, które nie zostały osiągnięte lub uległy wypaczeniu. Obok trzeciej fali wyłonił się postfeminizm, którego założenia opierają się na przekonaniu, że feminizm osiągnął swój cel jakim jest równouprawnienie kobiet, a dalsze jego postulaty mogą być wręcz niepożądane dla kobiet. Myśl feministyczna jest niezwykle złożona, badacze dopatrują się wielu nurtów, które bywają skrajne lub sprzeczne. Mimo to jednak jest to bez wątpienia jedyny system myślowy, którego podmiotem jest kobieta i całość jej egzystencji, zajmujący się całością jej doświadczenia społecznego, historycznego czy ekonomicznego. I pierwszym, który szeroko pojętą kobiecość potraktował jako poważny przedmiot badań.

Ciekawe artykuły o urodzie oraz modzie online:

About author

Related Articles