Moda u nowożeńców w Babilonii

Moda u nowożeńców w Babilonii
1 vote, 7.00 avg. rating (73% score)

Moda u nowożeńców w Babilonii
Małżeństwo w Babilonie było rzadko zawierane z miłości, nato­miast zawsze było legalizowane kontraktami. W jednym z takich kontraktów czytamy: „Córka dostawała kosztowności na przednią część szyi, naramiennice, pierścienie, szlachetne i wonne olejki”. Ojciec panny młodej niczego nie odmawiał swojemu zięciowi łącznie z kąpielą, której przypisywano wówczas duże znaczenie higieniczne i przestrzegano jej szczególnie w dniu zaślubin, co stanowiło uro­czyste wydarzenie. Dzień kąpieli był kulminacyjnym punktem tych uroczystych przygotowań. Prawdopodobnie jeszcze w tym samym dniu po wspa­niałej pachnącej kąpieli młodą parę prowadzono do łożnicy, wspaniale przystrojonej. Nakrycie głowy panny młodej welonem lub czepcem świadczyło o zawarciu małżeństwa. Widomym znakiem stanu mał­żeńskiego kobiety było wrzeciono, zwierciadło (wykonane z miedzi lub srebra) i posiadanie własnej artystycznie wykonanej pieczęci. W poezji ludów starożytnego Babilonu często spotykamy się z opisem zabiegów kosmetycznych i higienicznych. Również często znajdujemy opisy z tego okresu, takie jak: ..piękna boska oblubienica przygotowując się do uroczystego aktu zaślubin, brała cudowną, pachnącą kąpiel, ozdabiała się uwodziciel­sko klejnotami i nacierała wonnymi olejkami”. Inny opis zabiegów higienicznych, tym razem mężczyzny, zna­leziono w utworze poetyckim z okresu starobabilońskiego: „Ciało swe włochate wziął i obmacał, starł z siebie sierść kudłatą (jak wiemy znano i stosowano wówczas w krajach starożytnego Wschodu depilatory składające się z pumeksu, soku cytryny i innych skład­ników )olejkiem się namaścił, do ludzi stał się podobnym…”

Ciekawe artykuły o urodzie oraz modzie online:

About author

Related Articles