Przeciw przemocy i dyskryminacji

Przeciw przemocy i dyskryminacji
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Przeciw przemocy i dyskryminacji

Współczesne ruchy feministyczne, mimo iż cel nadrzędny jakim była emancypacja i równouprawnienie został powszechnie uznany za osiągnięty, stawiają wciąż przed sobą nowe zadania i rozpatrują kolejne zagadnienia dotyczące kobiet. Przede wszystkim przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji kobiet, (obecnie już nie tylko kobiet, ale też mniejszości etnicznych, seksualnych, religijnych bez względu na płeć) jest jednym z zadań feministek we współczesnym świecie. Ich działania koncentrują się również na rozpowszechnianiu koncepcji feministycznych, analizowaniu faktycznej sytuacji kobiet, uświadamianiu opinii publicznej w kwestii kondycji społecznej kobiet, a także na dążeniu do reform społecznych. Szeroko pojęte przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji wiąże się z zapobieganiem patologicznym zachowaniem jak: przemocy wobec kobiet w rodzinie (przemoc fizyczna i psychiczna), środowisku zawodowym (np. nierówność wynagrodzeń), szkołach (przejawy seksizmu), kulturze, polityce. Feminizm sprzeciwia się radykalnie wszelkim formom nacisku i dominacji (już nie tylko męskiej, ale kulturowej, społecznej) występując przeciw molestowaniu kobiet, dzieci, wykorzystywaniu zwierząt, nadużywaniu wizerunku kobiet. Zakres zagadnień jakimi się zajmuje jest obecnie niezwykle obszerny i różnorodny. Niezmiennie stoi na straży domagając się respektowania wywalczonego równouprawnienia i wolności kobiet.
Marzec 5th, 2013 Feminizm Możliwość komentowania Różne kobiety, różne problemy została wyłączona

Ciekawe artykuły o urodzie oraz modzie online:

About author

Related Articles