Różne kobiety, różne problemy

Różne kobiety, różne problemy

Współcześnie feminizm w krajach rozwiniętych jest dobrze znanym kierunkiem myślowym, ruchem społecznym czy światopoglądem. Stał się już nie tylko prężnie działającym ruchem walczącym o równouprawnienie kobiet ale też filozofią kobiecości i pro kobiecą praktyką. W ostatnich dekadach stał się też widoczny rozwój feminizmu, powstawanie w jego ramach nowych nurtów, a także rozszerzenie kontekstu i przedmiotu jego rozważań. Dotyczy to szczególnie rozwoju feminizmów działających poza Europą czy USA, nazywanych ogólnie feminizmem wielokulturowym lub kolorowym. Skupia on przede wszystkim feministki zaprzeczające jakoby głos „białych kobiet” i ich feminizmy miały prawo rościć sobie prawo do bycia uniwersalnym głosem wszystkich kobiet świata. W ramy feminizmu kolorowego wpisują się ruchy zrzeszające głównie kobiety latynoskie, afroamerykańskie (tzw. feminizm czarny) czy indiańskie (czerwony). Od feminizmu „białych kobiet” feminizm kolorowy odróżnia przede wszystkim zwrócenie uwagi na pochodzenie etniczne, które z kolei warunkuje odmienną tożsamość, sytuacje społeczną kobiet i całość ich doświadczenia. Różny kontekst kulturowy tych feminizmów sprawia, że zagadnienia którymi się zajmują skupiają się wokół ważnych kwestii etnicznych czy rasowych. Feminizm kolorowy oprócz problemów kobiet pozostaje silnie zaangażowany w przeciwdziałanie rasizmowi czy nierówności ekonomicznej kobiet należących do mniejszości etnicznych.
Marzec 5th, 2013 Feminizm Możliwość komentowania Pierwsze ruchy feministyczne w Polsce została wyłączona

Ciekawe artykuły o urodzie oraz modzie online:

About author

Related Articles