Przygotowanie salonu fryzjerskiego

Przygotowanie salonu fryzjerskiego
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Przygotowanie salonu fryzjerskiego

Stanowisko robocze powinno być przystosowane, czyli adaptowane, do każdego kolejnego zabiegu. Po ustaleniu planu pracy obowiązkiem pracownika zakładu fryzjerskiego jest prawidłowe dobranie i rozmieszczenie na stanowisku pracy tych narzędzi, przyborów i materiałów, które będą potrzebne przy wykonywaniu danego zabiegu, w tym celu musi udać się takich miejsc jak sklep lub hurtownia fryzjerska. Po zakupie należy je dobrze układać, powinny one znajdować się w zasięgu rąk pracownika w odpowiednim i celowym ukła­dzie. Czystość, ład i porządek na stanowisku pracy, dobry stan narzędzi, celowość i powściągliwość ruchów fryzjera — to konieczne warunki fachowej pracy, które klient łatwo dostrzega i na podstawie których potrafi ocenić kwalifikacje pracownika oraz poziom zakładu usługowego.
Postawa podczas pracy, ekonomika ruchów, czas zabiegów

Wykwalifikowany pracownik zakładu fryzjerskiego podczas wyko­nywania różnych zabiegów powinien zachować właściwą, swobodną i funkcjonalną postawę. Składają się na nią trzy najistotniejsze elemen ty: pewność, skuteczność i estetyka każdego gestu. Wszystkie zmiany, przejścia i kombinacje ruchowe powinny przebiegać płynnie i swobodnie.

Pewność ruchów uzyskuje się dzięki zachowywaniu właściwej postawy, eliminującej wszelkie zagrożenie klienta i pozwalającej na oszczędność wysiłków. Zazwyczaj jest to postawa balansująca, pole­gająca na swobodnym przenoszeniu ciężaru ciała z jednej nogi na drugą lub równomiernym rozłożeniu go na obie kończyny dolne. Należy pamiętać, że niemal wszystkie zabiegi wykonuje fryzjer w pozycji stojącej. Przestrzeganie właściwej postawy jest ważne nie tylko ze względów estetycznych, ale pozwala także na unikanie przedwczesnego znużenia oraz zapobiega powstawaniu schorzeń za­wodowych (żylaków). Ogromną rolę odgrywa również stosowanie odpowiedniego obuwia, zwłaszcza przez kobiety.

Skuteczność ruchów fryzjera jest zewnętrznym sprawdzia­nem posiadanej znajomości procesów technologicznych oraz umie­jętności wykonywania poszczególnych zabiegów, a także nabytej wprawy, tj. wyćwiczonych (zautomatyzowanych) chwytów i gestów. Wprawa taka pozwala na uzyskiwanie dobrych efektów poszcze­gólnych zabiegów, przy oszczędnym wysiłku pracownika.

Ważną cechą postawy fryzjera jest płynność i estetyka ruchów. Najdoskonalszy ruch to ruch celowy i pewny, zharmonizowany z poprzednim i następnym w sposób płynny i naturalny, pozbawiony elementów wysiłku lub sztuczności. Piękno i harmonijność ruchów to cechy wysokiej klasy fachowca. Obserwując najwybitniejszych specja­listów można stwierdzić, że nawet przy najtrudniejszych czynnościach wykonują oni ruchy pozornie spokojne i tylko w szczególnie trudnych momentach wykazują większe skupienie i napięcie wewnętrzne. Ta koncentracja uwagi nie powoduje jednak sztywności ruchów lub wrażenia wzrostu wysiłku, lecz cała postawa i poszczególne gesty są nadal łagodne, delikatne i — co najważniejsze — coraz bardziej skuteczne. Płynność i harmonia ruchów nie mogą jednak stanowić celu. Wystudiowane, teatralne popisywanie się bezcelową, sztuczną i nieskuteczną gracją, wdzięczne, lecz niepotrzebne pozy, nie znajdujące odzwierciedlenia w wynikach pracy — to dowód pretensjonalności i nienaturalności. Dzięki doświadczeniu oraz wprawie i staraności wykwalifikowany fachowiec może osiągnąć maksymalnie ekonomi­czne wykorzystanie energii oraz skrócenie do niezbędnego minimum potrzebnego czasu pracy.

Ciekawe artykuły o urodzie oraz modzie online:

About author

Related Articles