Pierwsze ruchy feministyczne w Polsce

Pierwsze ruchy feministyczne w Polsce
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Pierwsze ruchy feministyczne w Polsce

Pierwszą organizacją kobiecą powołaną do działania w Polsce była Liga Kobiet, powstała w 1945 roku. Nawiązując do postępowych tradycji ruchu kobiet w Europie, do programu walki kilku pokoleń rewolucjonistów, Liga Kobiet pomagała w dokonującym się w Polsce procesie przemian, w realizacji ochrony prawnej i socjalnej kobiet, w umacnianiu ich pozycji społecznej i politycznej, w zdobywaniu przez nie kwalifikacji zawodowych, w zwiększaniu się ich udziału w życiu społecznym i politycznym kraju. Początkowo Koła Ligi Kobiet prowadziły działalność w zakładach pracy i instytucjach w mieście i na wsi. W zależności od charakteru środowiska wykształciło się szereg różnorodnych form organizacyjnych i inicjatyw, takich jak kluby czy poradnie prawne.
Dla koordynacji całości ruchu kobiecego powołano Krajową Radę Kobiet Polskich przy Ogólnopolskim Komitecie Frontu Jedności Narodu, masowym ruchu społecznym, skupiającym obywateli z różnych warstw i środowisk społecznych. Odpowiednio w terenie powołano wojewódzkie i powiatowe Rady Kobiet. W skład Krajowej Rady Kobiet Polskich weszły przedstawicielki wszystkich środowisk kobiecych, jak również przedstawicielki organizacji młodzieżowych. Od pierwszych lat powojennych polskie organizacje kobiece utrzymywały szeroki kontakt z postępowymi organizacjami kobiecymi innych krajów, dążąc do stałej wymiany doświadczeń, poglądów i opinii, do jak najszerszej współpracy w sprawach, które są wspólne kobietom całego świata.
Marzec 5th, 2013 Feminizm Możliwość komentowania Feministyczne spojrzenie na sztukę została wyłączona

Ciekawe artykuły o urodzie oraz modzie online:

About author

Related Articles