Modulowanie funkcji odpornościowych bakteriami probiotycznymi

Modulowanie funkcji odpornościowych bakteriami probiotycznymi
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Bakterie przewyższają liczebnością jakiekolwiek inne organizmy na powierzchni ziemi. Każdy człowiek jest nosicielem około 100 miliar­dów bakterii. Te dobrze przystosowujące się mikroskopijne organizmy żyją w idealnej harmonii z nami i innymi zwierzętami wokół nas.

Większość jest łagodna, a niektóre są w rzeczywistości naturalnym i pożytecznym elementem ludzkiej fizjologii. Bakterie działają na nas na dwa sposoby: pewne szczepy stymulują układ odpornościowy ro­snących dzieci do rozwijania silnych mechanizmów obronnych, inne szczepy zaś umiejscawiają się w przewodzie pokarmowym, tworząc symbiotyczny układ ze swym ludzkim gospodarzem. Pomagają one w trawieniu pewnych rodzajów błonnika i innych produktów, których sami nie trawimy, a związki chemiczne produkowane przez bakterie mogą wspomagać prawidłowy rozwój komórek w okrężnicy.

Nowoczesna technologia umożliwiła tworzenie środowisk wolnych od drobnoustrojów. Gdy zwierzęta są hodowane w tego typu środowisku, nie wykształca się u nich zdrowy układ odpornościowy, za to łatwo zapadają na infekcje, gdy tylko zostaną z niego usunięte. U zwierząt ho­dowanych w normalnych warunkach, w obecności bakterii, rozwija się silniejszy układ odpornościowy, który może ochronić je przed wszel­kiego rodzaju bakteryjnymi zagrożeniami. Wystawienie na działanie bakterii „ćwiczy” młody układ odpornościowy.

W czasach przed wynalezieniem lodówki tak zwane zdrowe bak­terie były hodowane w mleku, aby je konserwować. Ser biały, jogurt i maślanka były produktami z takiego procesu fermentacji. Gdy zja­damy te produkty, kilka szczepów tych bakterii – w tym Lactobacillus acidophilus i Lactobacillus bifidus – zasiedla jelita. Pobudzają tu funk­cje odpornościowe i współzawodniczą ze wszystkimi niezdrowymi bakteriami i innymi organizmami, które próbują wtargnąć do jelit.

Choć nie jesteśmy pewni, jaką rolę przy powstawaniu i rozwijaniu nowotworów odgrywają niezdrowe bakterie i inne organizmy, bada­nia wykazały, że ludzie regularnie jedzący żywność zawierającą probiotyki żyją dłużej i prawdopodobnie ryzyko zachorowań na niektóre nowotwory jest u nich niższe. W roku 1908 pewien rosyjski nauko­wiec przypisał długowieczność, jaką cieszyli się bułgarscy chłopi, ich nawykowi jedzenia jogurtu i innych fermentowanych produktów nabiałowych.

 

Ciekawe artykuły o urodzie oraz modzie online:

About author

Related Articles