Dusza kobiety czyli feministyczna psychoanaliza

Dusza kobiety czyli feministyczna psychoanaliza
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Dusza kobiety czyli feministyczna psychoanaliza

Feministyczna krytyka psychoanalizy Freuda (głównie podważając kompleks Edypa) doprowadziła między innymi do poszukiwań innych źródeł podporządkowanej pozycji kobiet niż determinizm biologiczny. W pro kobiecych teoriach psychoanalitycznych rozpatruje się związki córka – matka, córka – ojciec i poprzez ich analizę doszukuje się odpowiedzi dotyczących zarówno podrzędnego usytuowania kobiet względem mężczyzn, jak i sytuacji kobiet w ogóle. Przede wszystkim zwrócenie się feminizmu ku psychoanalizie pozwoliło zrozumieć odmienność kobiecego doświadczenia psychologicznego i różne niż w psychologii mężczyzny aspekty kobiecej psyche. Zwraca się tu uwagę szczególnie na odmienny i specyficzny związek kobiet z ciałem, zupełnie inne postrzeganie fizyczności, a także specyficzne doświadczenie macierzyństwa dostępne tylko kobietom. Inne usytuowanie kobiety w świecie warunkuje jej odmienną tożsamość siebie, a także inną perspektywę bycia w świecie. Psychoanaliza skupia się tu wokół różnic seksualnych (często je podkreślając i upatrując w nich główne źródło kobiecej odmienności), które przenoszą się również na poziom kultury, co zaowocowało konstruowaniem koncepcji płci zarówno biologicznej jak i kulturowej (gender). Feministyczna psychoanaliza odkrywa bogaty świat kobiecej psyche (np. uzupełniając ją o kobiece archetypy) biorąc pod uwagę wszelkie jej związki i relacje, wnosząc wiele nowego do rozważań nad psychologią kobiety.
Marzec 5th, 2013 Feminizm Możliwość komentowania Ekologicznie i kobieco czyli ekofeminizm została wyłączona

Ciekawe artykuły o urodzie oraz modzie online:

About author

Related Articles